MultiFleet Logo

Решение за Анализ и Контрол

За нас

Ауто3П България ООД www.auto3p.bg e фирма, ориентирана към разработването и внедряването на иновационни решения в областта на информационните технологии. Основна специализация в нашата дейност е разработването на системи, подпомагащи процесите на организиране на данните и превръщането им в полезна информация. По този начин, ние спомагаме за повишаване на ефективността на работния процес, както и за значително подобряване на качеството на управленските решения.

Основен партньор в нашата дейност е мултинационалната корпорация Auto3P Europe www.auto3p.com, която работи на пазарите на Англия, България, Турция, Украйна, Русия, Израел, Чили и Румъния и е глобален онлайн доставчик на информационни услуги за автомобилния сектор.

Auto3P предоставя на автомобилния свят широкообхватни информационни услуги и новаторски софтуерни решения и създава нови стандарти за обработване на претенции и ремонти за застрахователи, мениджъри на автопаркове, доставчици на части и автосервизи.

Сред най-успешните системи са:

  • нашата система SmartClaiMS - предназначена за оперативно и управленско обслужване на дейността по ликвидацията на щети по застраховки Каско и Гражданска отговорност на Застрахователната компания.
  • MultiCat - признат за един от най-пълните онлайн каталози за авточасти на пазара днес, MultiCat е незаменима основа при изграждането на системи за остойностяване на ремонти на автомобили, електронна търговия, обслужване на автопаркове и др.
  • Auto3p Horizon - цялостно онлайн решение за управление на процесите, свързани с ремонт и поддръжка на автомобилите. Приложенията и инструментите, изграждащи платформата Auto3P предлагат експертни и точни оценки на ремонтните разходи, опростяват обработката на претенциите и ремонтния процес, контролират информацията за части и заявките и осигуряват на всички страни в процеса на работа (застрахователи, автопаркове, доставчици, търговци и сервизи) безпроблемна комуникация и сътрудничество.
  • MultiFleet - цялостна, иновативна интегрирана платформа за мониторинг, управление и техническа поддръжка на автопаркове. Тя предоставя на мениджърите на автопаркове най-добрите инструменти за контрол върху поддръжката и ремонта на автомобилите, в това число проследяване автомобилите чрез GPS, по-добър контрол върху разхода на гориво, гуми и резервни части, както и контрол на работата на водачите.
  • MultiTrade – приложение за търговия с авточасти
  • MultiTrade е онлайн приложение за търговия, която дава възможност на професионалните потребители и доставчици на резервни части да общуват по безопасен и ефективен начин. Тази надеждна корпоративна платформа позволява изпращане на онлайн оферти на база заявените части. При сделки между купувач и доставчик, MultiTrade обработва запитванията за цени на части и заявките - от началното запитване до поръчката и проследяването, използвайки MultiCat и MultiPrice. MultiTrade дава възможности за индивидуални настройки, съобразно изискванията на клиентите.