MultiFleet Logo

Решение за Анализ и Контрол

Резервни части

MultiTrade е онлайн платформа за търговия с автомобилни части, която дава възможност на клиентите и доставчиците да комуникират и търгуват помежду си в защитена среда, осигуряваща висока ефективност и намаляване на разходите. Надеждната и сигурна търговска система В2В, която осъществява връзката между отделните потребители, дава възможност за изпращане на оферти за необходимите части, без да се налага публикуването на друга информация.

MultiTrade осигурява на потребителите си намалени разходи по транзакциите и по-висока ефективност при извършване на търговията.

MultiTrade обхваща целия процес на комуникация и взаимодействие между клиентите и търговците - от първоначалните запитвания за цени до доставката на частите и последващите действия. Системата е достъпна през интернет и притежава удобен за работа интерфейс.

При сделки между купувач и доставчик, MultiTrade обработва запитванията за цени на части и заявките - от началното запитване до поръчката и проследяването, използвайки MultiCat и MultiPrice.

Сигурността на информацията се гарантира чрез затворена между партньорите търговия, като в същото време се постига висока ефективност, намаляване на разходите и увеличаване на продажбите на автомобилни части.

Услугата обхваща всички фази на взаимодействие между клиенти и търговци – от първоначалните запитвания до разплащанията, включително търсене на каталожна информация, генериране на ценови оферти, потвърждаване на поръчки и проследяване на доставки.