MultiFleet Logo

Решение за Анализ и КонтролGPS проследяване

GPS система за проследяване, която отчита местоположението на превозните средства по всяко време чрез GPS оборудване. Предоставя информация за маршрута; продължителността на курсовете; отклонения и часовете на пристигане; скорост и начин на използване на превозното средство.

Как GPS модулът ще помогне на Вашия бизнес?

Ефективното управление на маршрутите и прецизните анализи намаляват разходите по обслужване на автопарка и подпомагат получаването на отстъпки от застрахователните компании заради реалното наблюдение над превозните средства.

Вградените GPS устройства предават информация в реално време, относно:

GPS сервиз

Предоставяне и монтаж на GPS оборудване, което се извършва на място от експерти на нашата компания, както и последваща квалифицирана помощ за правилното функциониране на устройствата.

 

Специфични решения

В зависимост от дейността и спецификата на всяка компания, MultiFleet предлага различни начини за постигане на целите за намаляване на разходите и повишаване на ефективността на автопарка.


Транспортиране на животни

Персонално решение за ветеринарно-транспортни фирми оборудвани с GPS и специфични сензори:

Проверка на осовото натоварване

За МПС с тежки товари, които изискват определяне на теглото на ос, системата предоставя решение с монтаж на устройство, което измерва теглото и предава информация към дисплей, монтиран на таблото на превозното средство. Данните се съхраняват в системата MultiFleet и могат да генерират сигнали за превишаване на максимално допустимото тегло и отчети за тези стойности.


Други специфични решения: