MultiFleet Logo

Решение за Анализ и Контрол

Превенция и контрол

Превенция на злоупотреба с гориво:

Всички превозни средства, оборудвани с GPS устройства и сонда в горивния резервоар, регистрират в системата MultiFleet нивото на горивото на всеки 10 секунди. Данни в табличен и в графичен вид предоставят информация за:

  • изразходването на горивото за деня
  • сравнителни показатели за предходни периоди

По този начин всеки по-голям спад в нивото на горивото е показател за проблем.

Превенция на злоупотреби със стока:

Всички превозни средства, оборудвани с GPS устройства и различни датчици, съобразени с дейността на клиентите, записват в системата MultiFleet всяко действие свързано с:

  • място и време за товарене и разтоварване на стока
  • местоположение на превозното средство
  • спазване на определените маршрути по пътя до клиента/доставчика

Системата отчита всяко отклонение от обичайните маршрути, дълъг престой или разтоварване на неизвестно място и т.н. Това позволява на мениджърите на автопаркове да упражняват навременен и надежден контрол и да взимат правилни управленски решения на база реална статистическа информация.