MultiFleet Logo

Решение за Анализ и Контрол

Поддръжка

 • мониторинг и решаване на проблеми подадени от клиентите чрез имейл или телефон;
 • възможност за периодично въвеждане на данни в системата от външни източници – доставчици на горива, доставчици на услуги и т.н.;
 • разработване на допълнителна функционалност, според нуждите на клиента;
 • оптимизиране използването на приложенията по отношение на работа с големи обеми от данни;
 • подобряване на системата чрез качване на нови версии, които съдържат корекции на наблюдавани проблеми или нови функционалности;
 • клиентите се възползват от всяка нова версия на системата без допълнително заплащане;
 • винаги актуално ръководство за употреба.

Инсталиране на място

 • инсталиране на място на всяка станция /превозно средство/, което ще използва системата;
 • конфигурация на приложението - активиране и настройки, създаване на потребители за достъп, инсталиране и конфигуриране на различните видове карти за работа с GPS устройствата;
 • обучение на потребителите;
 • възможност за доставка за GPS оборудване.

Архив на данни

 • периодично архивиране и съхранение на данни;
 • запазване на всички данни от GPS устройства и възможност да бъдат възстановени при загуба от страна клиента.

Мониторинг на GPS оборудването

 • постоянно наблюдение на работата на GPS устройствата, автоматично сигнализиране при установени проблеми и отстраняването им.

Обучение

 • обучението за работа със системата MultiFleet се прави на място при клиента и чрез подробно ръководство за употреба. То се осъществява не само при първоначално започване на работа, а и в случаи на добавяне на нови функционалности, които изискват по-подробно описание.

Връзка с други системи

 • Възможност за връзка на MultiFleet с други системи.