MultiFleet Logo

Решение за Анализ и Контрол

Застраховане

Събраните от системата MultiFleet данни, в комбинация с най-новата софтуерна разработка на Auto3P – AutoSense Telematics - поставят основата на иновация в автомобилното застраховане – Полица според начина на ползване.

Модерната телематична технология позволява застрахователната полица на превозното средство да се модифицира според нивото на риска.


AutoSense Telematics

Auto3P с гордост представя най-новото от своите софтуерни разработки – телематични услуги за застрахователния сектор, с ползване на GPS/GPRS система за следене на информацията за автомобила и шофьора, предотвратяване на измами и гарантиране на сигурността.

Този вид услуги позволява на застрахователните дружества и собствениците на застраховани автомобили да получат справедливи и разумни цени.

От известно време механизмите за следене на автомобили представляват един от продуктите на Auto3P за корпоративни автомобилни паркове, като този продукт вече се предлага и за застрахователния сектор чрез сървърите Auto3P Horizon (SAAS технология), които управляват всички необходими параметри за полицата според начина на ползване.

Методът

Инсталирането на GPS устройство при сключването на застрахователна полица със собственика на автомобила, предоставя комплект от данни за превозното средство и за шофьора.

 • Интензивност на ползване (километри)
 • Зони на ползване – градски зони/магистрали
  • Различни тарифи според зоната
 • Време на шофиране – денем/нощем
  • Различни тарифи според времето на шофиране
 • Стил на шофиране – скорост/завои/ускорение/спирачки
  • Различни тарифи според стила на шофиране – бонус-малус
 • Разпознаване на инциденти – местоположение/време/скорост (G фактор)
  • Информация в реално време и анализ на събитието

В резултат застрахователните дружества:

 • получават надеждна и точна техническа и икономическа информация в реално време, която им позволява да оптимизират управленските си решения и да постигнат драстични съкращения на разходи и ресурси;
 • управляват цялостния работен процес по отношение на исковете за щети – от предварителната оценка до приключването на иска, като получават усъвършенствани възможности за мониторинг чрез специализирани приложения и инструменти;
 • оптимизират процеса на планиране въз основа на най-актуалните данни, генерират справки в реално време и повишават своята рентабилност.